Przy ulicy Chwytowo mieściła się Szkoła Podstawowa Nr 24. Budynek tej szkoły powstał w roku 1847, kiedy Bydgoszcz liczyła 40 tysięcy mieszkańców. Na początku XX wieku dla rejonu szkolnego zbudowano nowy budynek przy ulicy J. Olszewskiego. Stary budynek przeznaczono dla dzieci upośledzonych.

Po wojnie w gmachu przy ulicy Olszewskiego znalazła pomieszczenie Wieczorowa Szkoła Inżynierska, a nauczaniu powszechnemu musiał wystarczyć stary, przeszło wiekowy budynek przy ul. Chwytowo 16.

W najtrudniejszych na terenie naszego miasta warunkach szkolnych, uczyło się prawie pół tysiąca dzieci. Takie warunki nie mogły oczywiście zadowolić rodziców. Na zebraniu Komitetu Rodzicielskiego w dniu 10.X.1957 r. ob. Ciechanowski Marcin wysunął wniosek budowy nowej szkoły lub rewindykacji pomieszczeń Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej. Wniosek opatrzony podpisami rodziców trafił do Ministerstwa Oświaty. Po długich staraniach uzyskano pozytywną odpowiedź. Przy ulicy Kruszwickiej miała powstać pierwsza Szkoła Tysiąclecia Bydgoszczy. Powstał więc Komitet Budowy Szkoły, na czele którego stanął ob. Ciechanowski. 18 lipca 1959 r. w obecności rodziców oraz przedstawicieli władz dokonano wmurowania aktu erekcyjnego.

W ciągu całego roku szkolnego dzieci ze swymi wychowawcami często zwiedzały powstający piękny, obszerny gmach. W czerwcu 1960r na budynku szkolnym zawisł już wieniec i odbyła się związana z tym tradycyjna uroczystość. Pod koniec wakacji w urządzaniu szkoły pomagali rodzice, nauczyciele i nawet dzieci.

1 września 1960 r. przed nowym gmachem zebrały się tłumnie dzieci z rodzicami. Z trybuny popłynęły słowa zwiastujące otwarcie nowej szkoły. Mówił o tym przewodniczący Komitetu Budowy ob. Ciechanowski. Przecięto wstęgę przez I Sekretarza K.M. P.Z.P.R. tow. Rakoczego. Szeroko otworzyły się podwoje nowej szkoły i zabrzmiał pierwszy dzwonek. Pomieszczenia szkolne zapełniły się głosami uradowanych dzieci i rodziców. Tak rozpoczęto nowy rok szkolny 1960/61 w nowej Szkole Podstawowej numer 24 - Pomniku Tysiąclecia Państwa Polskiego w Bydgoszczy.

(Kazimierz Jóźwiak)

Od 1 września 2000 r. w budynku Szkoły Podstawowej 24 w związku z reformą oświaty powstało Gimnazjum 27. Od 2002 w budynku jest tylko Gimnazjum.

 

DSC_1946.JPG

 

532199_623549474336660_1411760134_n.jpg